خداحافظ، عزيزم خداحافظ

فقط بچرخ و راهت رو ادامه بده

هيچ چيزي نگو و فقط ناپديد شو

عزيزم خداحافظ، خداحافظ

اسم من سوزي نيست

وقتي تو به صدا کردن من به اسم سوزي « کره ای ها(ز) ندارن به همین خاطر اشتباهی سوجی تلفظ میکنه » ادامه دادي

بايد اون موقع ميدونستم

نميدونم چرا حتي سعي کردم بهت اعتماد کنم

من ميدونم تو چه نوع ادمي هستي

گريه نکن

من همه چيزت رو بهت پس دادم

حالا تظاهر کردن رو بس کن

خداحافظ، عزيزم خداحافظ

فقط بچرخ و راهت رو ادامه بده

هيچ چيزي نگو و فقط ناپديد شو

خداحافظ، عزيزم خداحافظ

خوش گذشت، من فقط فکر ميکنم که زمان خوبي رو گذروندم

پس اينجا و از الان به بعد شو تو تموم ميشه

عزيزم خداحافظ، خداحافظ

وقتي همه ي دوستهام سعي کردن من رو متوقف کنن

بايد بهشون گوش ميکردم

چرا نميدونستم که چشمهاي تو صادق نيستن؟

مهارت هاي شگفت انگيز بازيگري تو) خيلي سوپرايزکننده هستن)

اينقدر شگفت انگيز بودن که آخرش) من رو به گريه انداختن)

خداحافظ، عزيزم خداحافظ

فقط بچرخ و راهت رو ادامه بده

هيچ چيزي نگو و فقط ناپديد شو

خداحافظ، عزيزم خداحافظ

خوش گذشت، من فقط فکر ميکنم که زمان خوبي رو گذروندم

پس اينجا و از الان به بعد شو تو تموم ميشه

عزيزم خداحافظ، خداحافظ

تو چطوري من رو متقاعد کردي

بدون هيچ نشونه اي از مرموز بودن

مثل يک مار بزرگ بي صدا که به ارومي حرکت ميکنه

من يه شوي عالي رو نگاه کردم

حدس ميزنم که بليط مجاني و صندلي خوبي داشتم ولي نه

حالا ديگه خداحافظ

مهارت هاي شگفت انگيز بازيگري تو) خيلي سوپرايزکننده هستن)

اينقدر شگفت انگيز بودن که آخرش) من رو به گريه انداختن)

خداحافظ، عزيزم خداحافظ

فقط بچرخ و راهت رو ادامه بده

هيچ چيزي نگو و فقط ناپديد شو

خداحافظ، عزيزم خداحافظ

خوش گذشت، من فقط فکر ميکنم که زمان خوبي رو گذروندم

پس از الان به بعد شو تو تموم ميشه

عزيزم خداحافظ، خداحافظ